Projekt UE

Firma AROTEC Arkadiusz Rojek informuje, że realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa Działania 02.02 Inwestycje profilowane- wsparcie dotacyjne Poddziałania 02.02.01 Inwestycje profilowane- wsparcie dotacyjne Nazwa projektu „ Poprawa konkurencyjności Przedsiębiorstwa AROTEC poprzez zmodernizowanie parku maszynowego w zakresie oszczędności energii”.
Celem realizowanego Projektu jest modernizacja tokarki karuzelowej TITAN SC 43H pod kątem sterowania wraz z jej uruchomieniem i szkoleniem pracowników.
Efekty planowane przy realizacji Projektu to poprawa jakości produkcji, obniżenie zużycia energii, zmniejszenie kosztów produkcji. Modernizacja przyczyni się do poprawy konkurencyjności firmy, rozwoju i dywersyfikacji dotychczasowej działalności jak również zagwarantowania kompleksowej i terminowej obsługi klientów. Inwestycja pozwoli wprowadzić na rynek nowe produkty i usługi.

Całkowity koszt realizowanego Projektu wynosi 2.214.250,00 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego 899.820,00 PLN

Planowany termin zakończenia projektu XII.2019r.